Бишрэлт групп

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ


/media/bishrelt/content/icon/icon8.png Бишрэлт Групп нь 2000 оноос үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн цагаасаа үйлдвэрлэл, техник технологи, тоног төхөөрөмж, машин механизмийн материаллаг бааз сууриа шинэчлэхэд нэлээдгүй хөрөнгө оруулалт хийн, олон төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэн барилга, барилгын материал, дэд бүтэц, хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэлийг бий болгосон.
Мөн мах боловсруулах болон гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, шингэн эм, авто зам гүүр, барилга угсралтын үйлдвэрийн цогцолбор төслүүдийг амжилттай эрхлэн явуулж байна.
Бид Монгол Улсын үйлдвэрлэл, технологийн салбарын хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулахын зэрэгцээ тогтвортой ажлын байрыг шинээр бий болгон, орчин үеийн дэвшилтэт технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажилладаг.