Бишрэлт групп

Хүний нөөцийн бодлого

Хүний нөөцийн бодлого

Группийн алсын хараа, эрхэм зорилго, хамт олны үзэл баримтлал, группийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг, баримтлах зарчим, хүрэх үр дүнтэй нийцсэн, харилцан уялдаатай байхыг эрхэмлэнэ

  • Хүний нөөцийн зохистой бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллагсдын эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, эрүүл аюулгүй орчинд хөдөлмөрлөх нөхцлийг бүрдүүлж, хамт олон, хувь хүний үзэл бодол, хүсэл сонирхолыг дээдэлнэ
  • Компанийн ажилтан бүр эрхэлсэн ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаж, үргэлж шинийг эрэлхийлэн бүтээлчээр ажиллаж, хөдөлмөрийн үр дүнгээ шударгаар үнэлүүлэх нэгдсэн системийг бүрдүүлнэ