Бишрэлт групп

Хамтрагч байгууллага

Бидний үйл ажиллагаа өргөжин тэлсээр дараах үндсэн 3 салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Дараах үндсэн 3 салбарт 18 компани болон салбарлаж үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ Худалдаа үйлчилгээ
Murat Makina Co.,Ltd OKF
Sarem Makina Co.,Ltd Titiz
Adopen Co.,Ltd Best
Degpa Co.,Ltd Lotte
Schьco - Герман Confectionary
Hyosung corporation Lim Kim
Linea
Azra
Birlesik
Edeka
G&G
Tsubaki
Rohto
Hada Labo
Iichiko Bar
Bulgarian Wine
Blue Touch
Qualitea