Бишрэлт групп

Худалдан авалтын бодлого

Бишрэлт Группийн хэмжээнд захиалга авхаас нийлүүлэлт хүртл хийгдэх бүх үе шатуудад худалдан авалтын зарчмыг мөрдөж ажиллахын зэрэгцээ хэрэглэгч, нийлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн, Олон улсын болон Үндэсний стандарт шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авах, нийлүүлэх бодлого баримтална.

Бид үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангасан, зардал багатай, найдвартай гадаад, дотоодын ханган нийлүүлэлтийн ложистик сүлжээг бий болгохыг зорин ажилладаг.