Бишрэлт групп

Банк санхүү


/media/bishrelt/content/icon/icon9.png Бишрэлт Групп нь Монгол Улсын банк санхүүгийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулан, өөрийн гэсэн өнгө төрхийг үүсгэж, дэвшилтэт шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд гарган ажиллаж байна. Одоогоор бид санхүүгийн зах зээлд банк, санхүү, даатгал, брокер, дилер, андеррайтер, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент зэрэг олон талт үйл ажиллагааг эрхэлж байна.
Бид үйл ажиллагаандаа банк, санхүүгийн шинэлэг, шилдэг үйлчилгээг тухай бүр нэвтрүүлж, харилцагчаа дээдэлсэн, найрсаг үйлчилгээг улам хөгжүүлэн санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдал, тэнцвэртэй хөгжил, банк санхүүгийн дэд бүтцийг зөв зохистой хөгжүүлэхийг зорин ажиллаж байна.