Бишрэлт групп

“Эрүүл мэндийн технологи 2016” үзэсгэлэнгийн ерөнхий ивээн тэтгэгчээр ажиллав

Иргэдэд эм, бэлдмэлийн зөв мэдээлэл өгөх, эмийн зохистой хэрэглээг дэмжих, эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх үүднээс хүмүүс Эрүүл мэндийн технологи-2016 үзэсгэлэнг ивээн тэтгэж ажиллав.


Э рүүл мэндийн сайд А.Цогцэцэг болон албаны бусад хүмүүс Эрүүл мэндийн технологи-2016 үзэсгэлэнд Ерөнхий ивээн тэтгэгчээр оролцож байгаа Италийн PIC брэндтэй танилцав.